Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Hendrik van Dijk Fonds Financieel


Beloningsbeleid

Het Hendrik van Dijk Fonds heeft een strikt beloningsbeleid. Alle bestuursleden ontvangen geen beloning voor de geleverde diensten teneinde zoveel mogelijk budget te genereren voor de doelstellingen waarvoor de stichting in leven is geroepen.


Actueel verslag & balans

Om inzicht te krijgen kunt u hieronder de financiën van de stichting inzien.


Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2015

Staat van Baten en Lasten 2016