Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Staat van Baten en Lasten 2014


Inkomsten

Overige opbrengsten

Donatie Unigoed BV

Rente inkomsten


Totale inkomsten


Uitgaven

Pikaspon Sri Lanka, school Dambulla

Flor Ayuda Guatemala School Lasproject

Jaarbijdrage Memisa

Bankkosten


Totale uitgaven


3.481

20.000

185


23.66623.700

2.500

100

-7


26.293