Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Staat van Baten en Lasten 2015


Inkomsten

Verkoop diverse boeken & spaarpot kamer Hendrik

Donatie Olaf en Marieke

Donatie Feestgangers Gerrie & Anton van Zeeland

Donatie Unigoed BV

Rente inkomsten


Totale inkomsten


Uitgaven

St. Lusuku Zimbabwe

Zambia Child Foundation

Jaarbijdrage Memisa

Bankkosten


Totale uitgaven


84

555

3.588

10.000

20


14.2472.500

2.500

100

53


5.153