Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Staat van Baten en Lasten 2016


Inkomsten

Uitgeverij Quist, boekwerk ‘Ondernemen, Natuurlijk!’ 2009 –

Verkoop diverse boeken

Donatie gasten Meesterlijk Genieten

Donatie gasten BBQ Anton & Gerrie

Donatie Unigoed B.V.

Rente-inkomsten


Totale inkomsten


Uitgaven

India Kinderhulp Bodhgaya Weeshuis

Kinderafdeling Sumvé

Pikaspon Sri Lanka, school Baddegama

St. Lusuku Zimbabwe

Fundering school Mozambique

Jaarbijdrage Memisa

Algemene kosten


Totale uitgaven


29

30

1.085

170

25.000

4


26.3182.500

3.588

13.750

4.050

250

100

65


24.303