Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Missie van het Hendrik van Dijk Fonds


Het Hendrik van Dijk Fonds heeft als missie een wezenlijke en controleerbare bijdrage te leveren aan bouwkundige en infrastructurele projecten voor algemeen nut in Derde Wereld landen.

Het fonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiële middelen, kennis en materialen ter beschikking te stellen.


Het Hendrik van Dijk Fonds  steunt graag initiatieven die voldoen aan haar missie. Een aanvraag voor een (financiële) bijdrage dient vergezeld te gaan van een concreet projectplan. Dat bevat minimaal een duidelijk kostenoverzicht met goed onderbouwde kostenposten en een globale tijdsplanning.


Het fonds verwerft haar inkomsten door donaties van (de bedrijven van) de familie Van Dijk en haar vrienden en relaties. Draagt u het Hendrik van Dijk fonds ook een warm hart toe? Uw bijdrage is welkom.