Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Staat van Baten en Lasten 2017


Inkomsten

Verkoop boeken levensverhaal Hendrik van Dijk

Donatie Van Dijk Groep

Diverse kleine donaties

Rente-inkomsten


Totale inkomsten


Uitgaven

Nigeria: RWF basisschool sanitaire voorzieningen

Tanzania: Kinderafdeling Sumvé renovatie dak

Oeganda: Child of Uganda (wateropvanginstallatie)

Algemene kosten

Bankkosten


Totale uitgaven


140,00

10.000,00

582,00

1,53


10.723,537.500,00

10.000,00

3.340,00

30,00

62,75


20.932,75