Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Staat van Baten en Lasten 2018


Inkomsten

Donatie Van Dijk Groep

Donaties relatiefeest ‘Meesterlijk Genieten’

Diverse kleine donaties


Totale inkomsten


Uitgaven

Stichting Cordaid Memisa

Sri Lanka: Pikaspon (basisschool Baddegamma)

Botswana: Stichting Young Africa (renovatie

Praktijkruimte opleiding catering)

Malawi: World Servants (onderwijsproject)

India: Solidair met India (uitbreiding school)

Zuid-Afrika: Eye for others (loods tbv opleidingen)

Tanzania: Saida helpt Sumvé (opknappen kinderziekenhuis)

Bankkosten


Totale uitgaven


43.500,00

2.200,00

1.248,00


46.948,00100,00

10.000,00

5.000,00


10.000,00

10.000,00

8.500,00

3.000,00

58,28


46.658,28