Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Stichting Kinderhulp Bodhgaya – India


Circa twee kilometer van Bodhgaya, tussen de dorpjes Shilounja en Sjuhata bevindt zich het kinderdorp “Lord Buddha Home for Children”. Dit complex voorziet in huisvesting van vijftig tot honderd weeskinderen in kleine gezinshuisjes van tien kinderen. Ze worden opgevoed door een  ‘eigen’ moeder, die ze de liefde en het respect geeft dat ze verdienen. Een klein gezondheidscentrum, een gebedsruimte/recreatiezaal, een basisschool en een leer/werkplaats voor een vakopleiding zijn onderdeel van het complex. Het terrein is tevens voorzien van een buitenspeelplaats, sportveldjes, moestuintjes en een kleine kinderboerderij.
Stichting Hendrik van Dijk Fonds heeft in 2016 bijgedragen aan renovatiewerkzaamheden van het kinderdorp. Het betreft hier werkzaamheden op het gebied van onder andere: bestrating, elektra, schilderwerk en diverse algemene onderhoudszaken aan de huisjes en het hoofdgebouw.Voorzieningen Aboazor, Udi – Nigeria Young Africa – Botswana School Sacoj Chiquito - Guatemala School Lusulu – Zimbabwe School Kaumuzya Basic School – Zambia Kinderziekenhuis Sumvé - Tanzania Vocational Training School Baddegama - Sri Lanka School Dambulla - Sri Lanka World Servants – renovatie school in Kantheska - Malawi Wateropvangproject Kotido – Oeganda Stichting Kinderhulp Bodhgaya – India