Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Contact


Het bestuur van het Hendrik van Dijk Fonds bestaat uit:

- ir. Madeleine van den Eijnde-van Dijk, voorzitter en secretaris;

- drs. Anton van Zeeland, penningmeester;

- ing. Erik van Dijk, lid.


Het secretariaat van het Hendrik van Dijk Fonds is gevestigd in Gemert:Telefoon:


E-mail:


Adres:
IBAN Rekeningnummer:

BIC:


Fiscaal nr.Stichting Hendrik van Dijk Fonds is onder nummer 41093187 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.


De stichting Hendrik van Dijk fonds heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde instelling)-status. Dit houdt in dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.Oost-Om 59, 5422 VX Gemert


0492-370062


info@hendrikvandijkfonds.nl


Hendrik van Dijk Fonds

Postbus 36

5420 AA Gemert


 NL49 RABO 0105 2821 97

RABONL2U


8032.41.574
Mail: info@hendrikvandijkfonds.nl


Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.


Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, waaronder: