Hendrik van Dijk Fonds  |  Oost-Om 59 - 5422 VX Gemert  |  Postbus 36 - 5420 AA Gemert  |  Rek. Nr. NL 49 RABO 0105 2821  97


Overige projecten


Verder verleende het Hendrik van Dijk Fonds financiële steun aan bouw-, renovatie, educatie- en gezondheidsprojecten in Tanzania, Zambia, Guatemala, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka, Java en El Salvador, veelal onder coördinatie van andere fondsen, waaronder Memisa, de Wilde Ganzen, Stichting Educatie en Renovatie in Zambia, Stichting Flor Ayuda, Stichting Pikaspon, Stichting Child Future Africa, Stichting Ofoegbu, Teni Fonds en Mensen in Nood.Overige projecten School Sacoj Chiquito - Guatemala Overige projecten Kinderziekenhuis Sumvé - Tanzania Overige projecten Overige projecten Overige projecten Vocational Training School Baddegama - Sri Lanka